Krokusfestival

hét festival dat je beweegt

Historiek

Het Krokusfestival startte in 1996 in cultuurcentrum Hasselt. De kracht van het festival was vooral regionaal en participatief: het stimuleerde ouders uit de regio om kennis te maken met de boeiende wereld van het familietheater.

Vanaf 2003 werden de doelstellingen van het Krokusfestival verscherpt: internationalisering, stimuleren van creatie en productie, focus op dans en uitgroei tot een sectoriële ontmoetingsplek. Om dat waar te kunnen maken werd het festival tussen 2004 en 2088 tweejaarlijks georganiseerd en werd inmiddels gezocht naar financiële mogelijkheden om de ambities waar te kunnen maken. Vanaf 2008 werd het festival jaarlijks én werd een dubbelstructuur opgezet: Krokus Dans (oneven jaren) en een multidisciplinaire XL-versie (even jaren).

Het Krokusfestival Dans 09 was het eerste internationale festival in Vlaanderen dat exclusief gericht was op dans met/voor een jong publiek. Er waren 12 gezelschappen te gast, waarvan 7 internationale. Daarnaast was er work-in-progress van Busy Rocks, inti/Laika en Etienne Guilloteau. In samenwerking met het V.T.I. organiseerde het festival de internationale studiedag ‘De dans ontsprongen’. Ook vanaf 2009 werd de provinciale en euregionale inbedding sterk geïntensifieerd. Tenslotte werd ervoor gekozen om de eerste drie festivaldagen uitgebreid in te zetten op het onderwijs (voorstellingen, workshops, nascholing).

In 2010 was er de XL-versie met 68 voorstellingen, waarvan 18 internationaal (uit 5 landen). Er gingen 5 coproducties in première (Artforum, Nat Gras, lapzus, ’t Arsenaal en Circ’ombelico) en de eigen productie ‘Als de deur gesloten is moogt ge niet binnenkomen (anders misschien wel)’, een locatievoorstelling in kinderslaapkamers van/met Annelies Van Hullebusch, Sofie Palmers, Marjolijn Freiling en Katrien Pierlet, speelde 18 keer. In totaal waren er 8 premières en 8 Belgische premières te zien. Het festival introduceerde jonge makers als Busy Rocks, Alexandra Broeder, Tabea Martin, Jorieke Abbing, Andreia Rodrigues, Jan Martens, Iris Carta, Jef Naes, Inge Liefsoens, Rutger Remkes.

Het Krokusfestival Dans 2011 presenteerde 30 dansvoorstellingen. Er waren coproducties met Ultima Vez, fABULEUS/Tuning People en Nat Gras, de première van ‘Shouting Dance’ (Krokusfestival/Dans in Limburg, Jonathan Burrows & Matteo Fargion) en work-in-progress. Krokusfestival stelde ook nu weer nieuwe makers voor: Tuning People, Barbara Fuchs, Seppe Baeyens, Erik Kaiel, Aitano Cordero, Tabea Martin, Keren Levi. Verder was er een studiemiddag rond kunsteducatie dans, een gesprek met jonge dansers/choreografen (i.s.m. V.T.I.), speciale dansprojecten naar het onderwijs én introduceerden we de ‘Staat van de jeugddans’, waarvoor Joke Laureyns de aftrap gaf. Tenslotte werd FRESH TRACKS EUROPE voorgesteld, een internationaal dansnetwerk waar we aan deelnemen met partners uit Oostenrijk, Zweden, Schotland, Nederland, Duitsland en Estland. Na twee dansedities menen we te mogen stellen dat het Krokusfestival een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van dans voor een jong publiek in Vlaanderen.

Anno 2012 heeft het Krokusfestival een eigen plaats verworven op de internationale festivalkalender voor jong publiek. De XL-versie van 2012 presenteerde 9 premières, 6 Belgische premières en 3 work-in-progress. Het doet goed vast te stellen dat Vlaamse gezelschappen via contacten op en door het Krokusfestival een weg gevonden hebben naar buitenlandse podia: fABULEUS, Nat Gras, Tuning People...
Daarnaast gaf het festival ook nu weer kansen aan jonge makers: Manon Avermaete, Joris Van Oosterwijk, Shanti Straub, Arnaud Deflem.

 

Meer dan een festival vanaf 2013

Vanaf 2013 ontvangt het Krokusfestival structurele subsidies van de Vlaamse Overheid. Meteen zal ook de werking er iets anders uitzien. We komen immers niet één, maar vier keer per jaar naar buiten!

 

1 Het krokusfestival

Het festival blijft uiteraard het grootste en belangrijkste moment van de werking. Om en rond de krokusvakantie nodigt het kinderen en hun (groot-)ouders uit op een boeiende cocktail van kinderkunsten. Vanaf 2013 verdiepen en verbreden we onze blik op het kinderkunstenlandschap met, naast theater, muziek en dans, ook aandacht voor installaties, performances, literatuur, (klassieke) muziek en opera. Bovendien zoeken we nog meer speciale locaties op. Kortom: het auditieve, het beeldende en het interactieve zullen een duidelijke plaats krijgen in de programmering. Of anders : kijken, luisteren en doen gaan hand in hand.

 

2 Internationale masterclass

In de zomermaanden organiseren we, i.s.m. TAKT-Dommelhof, een internationale residentiële masterclass voor professionelen. Choreografen, dansers, regisseurs, dramaturgen, acteurs, vormgevers, beeldende kunstenaars, onderzoekers, samen zoeken ze nieuwe inspiratie en dagen ze mekaar uit. Een duidelijke spelregel: het gaat altijd om kunsten voor/met kinderen. Met deze multidisciplinaire masterclass willen we Vlaamse en buitenlandse makers stimuleren om actief, bewust en gepassioneerd kunst voor een jong publiek te maken.

 

3 Reflectie op kinderkunsten

Naast het creatieve proces, willen we ook de reflectie over kinderkunsten in Vlaanderen op een actieve manier stimuleren. Gedurende 2013 en 2014 concentreren we ons op twee thema's:
– Kwaliteit van de kunsten voor jong publiek
– Taboes en grenzen aan de kunsten voor jong publiek

Op die manier verkent het festival de intrinsieke waarde van kunsten voor jong publiek. Kunnen we die kwaliteit benoemen? Bevorderen? Is kwaliteit cultureel bepaald? Zo ja, hoe dan? Of gaat het om subjectieve, niet-meetbare waarden? Daarnaast focussen we op de grenzen, zoals daar zijn: de grens met de kunst voor volwassenen, de taboe-thema’s die weer opduiken (denk maar aan dood, lichamelijkheid, geweld) en de vormendie als niet-evident en dus moeilijk ervaren worden (non-verbaliteit, dans).

 

4 Krokus on tour

Voorjaar 2014 sturen we ook een internationale productie vanuit het krokusfestival op tournee langs enkele cultuurcentra in Vlaanderen. We zijn overtuigd van de hoge kwaliteit van onze Vlaamse gezelschappen en makers, maar vinden een dialoog met buitenlands werk voor zowel makers als toeschouwers verfrissend.

 

Wat zijn de doelstellingen van het krokusfestival?

1 Het Krokusfestival als inspirerend creatiefestival

Het Krokusfestival wil de nieuwste ontwikkelingen in de kinderkunsten laten zien door opvallende creaties van inspirerende makers te presenteren aan een ruim publiek van kinderen en hun (groot-)ouders - kortom: aan FAMILIES. Krokusfestival is geen best-off festival, maar een plek waar nieuwe makers en nieuwe creaties te beleven zijn. Het is een plek waar publiek en professionelen op avontuur kunnen gaan, op ontdekking. Een plek voor verwondering en verbeelding. De rode draad doorheen deze creaties is een ‘voorstellingsbelevenis’: theater, dans, muziek, literatuur, opera, installaties, performances. Het Krokusfestival duikt diep in de boeiende wereld van de kinderkunsten. Daarom gaat het op zoek in het buitenland en presenteert werk in Belgische première ; daarom stimuleert het Vlaamse makers tot de creatie van nieuw werk voor een jong publiek ; daarom zet het zelf ook (co)producties op. Vanuit dezelfde optiek organiseert het Krokusfestival ook een professionele multidisciplinaire masterclass in residentie tijdens de zomermaanden.

 

2 Het Krokusfestival als een stimulerend festival voor ontmoeting en reflectie

Het Krokusfestival geeft een dynamische en stimulerende aanzet voor ontmoeting en reflectie van publiek en kunstenaars. We zetten in op interactieve prikkeltochten voor kinderen en hun families, op workshops en op nagesprekken om de dialoog tussen publiek en kunstenaars voorbij het kunstwerk zelf te leiden. Daarnaast maakt het Krokusfestival flink werk van de dialoog met het onderwijs. Met speciaal omkaderde voorstellingen, workshops voor kinderen en leraars, Dialoog en een heuse VIP-avond voor leraars willen we de kunsteducatieve en artistieke dialoog tussen cultuur/kunst en onderwijs bevorderen. Elke festivaleditie heeft ook een uitgebreide professionele ontmoetingsplek. Rondetafelgesprekken, symposia, Staat van de jeugddans, meetings wisselen elkaar af en worden aangevuld met talrijke informele gesprekken. Immers, elke editie van het festival verwelkomt een 30-tal buitenlandse programmeurs en festivaldirecteurs. Een ideale gelegenheid voor Vlaamse makers om hen te ontmoeten en contacten te leggen.

 

3 Het Krokusfestival als een internationaal festival

Uiteraard presenteert het Krokusfestival veel Vlaamse werk en het doet dat dan ook nog vaak als première. We zijn immers overtuigd van de hoge artistieke kwaliteit van het Vlaamse kinderkunstenlandschap. Maar we vinden het evenzeer enorm belangrijk om een open blik, een open geest te houden op het buitenland. Want kunst laat zich nu eenmaal niet fnuiken door landsgrenzen. Het Krokusfestival toont dus opvallende internationale producties en installaties aan een Vlaams publiek en stimuleert de artistieke dialoog tussen buitenlandse en Vlaamse makers. Daarbij zetten we in op ‘wederzijdsheid’: we willen die buitenlandse makers uitnodigen om tijdens hun verblijf in Hasselt een meerwaarde te betekenen voor de Vlaamse makers in de vorm van korte workshops, ontmoetingen of gesprekken.

 

Mission statement

"Het Krokusfestival is een inspirerende ontmoetingsplek waar een zo breed mogelijk publiek van kinderen, jongeren en hun (groot)ouders kennis kan maken met kwalitatieve (inter)nationale kinderkunsten die vermaken, verrassen, verbeelden, vertragen, verwonderen. Daarnaast stimuleert het festival de creatie van creaties voor/met een jong publiek en ontwikkelt het een ontmoetings- en verdiepingsrol voor professionele (inter)nationale makers en programmeurs."

Organisatie

Krokusfestival is een organisatie van cultuurcentrum Hasselt. CCHA ontvangt daarvoor structurele subsidies van de Vlaamse Gemeenschap en kan ook rekenen op steun van de provincie Limburg en de stad Hasselt.
  • algemene leiding CCHA: Gerhard Verfaillie
  • artiestieke coördinatie: Gerhard Verfaillie
  • productieleiding: Emely Alders
  • krokusteam: Gerhard Verfaillie, Emely Alders, Karin Valée, Iene Mesotten, Beatrice Henckaerts Erwin Grommen, Laurent Pitsi, Tom Verhuizen, Lien Van Damme, & Hester Vanlangenaeker (stage)
  • grafisch ontwerp: Ludovic Driessen & Monique Rutten
Het festival wordt gerealiseerd door de inzet van de medewerkers en het gelegenheidpersoneel van cultuurcentrum Hasselt alsook van de vrijwilligers.